توسعه گردشگری با توسعه پایدار

در حال حاضر کشور ایران به دلایل مختلف من جمله امنیت، چهار فصل بودن، داشتن سبقه فرهنگی و هنری کم نظیر، تمدن چندین هزار ساله و … هدف گردشگری بسیاری از گردشگران درجای جای جهان تعیین شده است. اما این یک فرصت استثنایی نیست و فقط زمانی می تواند به یک فرصت استثنایی تبدیل شود که مردم و دولت از آسیب های توسعه گردشگری به محیط زیست مطلع بوده و با همکاری همدیگر میزان این آسیب ها را به حداقل ممکن برسانند.